En bolighandel er en af de største handler, du som privat person kommer ud for i løbet af dit liv. Langt de færreste kan købe en bolig kontant, da der som oftest er tale om millionbeløb, hvorfor det er helt normalt at finansiere sit boligkøb ved hjælp af lån. Dette betyder dog, at du gældsætter dig, når du køber en bolig. Især for førstegangs boligkøbere er der således tale om en meget stor beslutning, som – hvis man forhaster sig ...