Få den rette hjælp til udfærdigelse og tinglysning af skøde

26 July 2019 Astrid Pedersen
image

editorial

Det skøde, som hører til et hus eller til en lejlighed, er blandt de mest centrale dokumenter i forbindelse med bolighandel. Selv om skødet faktisk indeholder færre oplysninger end købsaftalen, er det meget vigtigt, at det opdateres, når handelen er afsluttet. Et skøde indeholder typisk kun stamdata i form af navn og adresse på nuværende og forrige ejer af boligen, boligens salgspris, datoen for overtagelse samt eventuel finansierings metode.

Du bør få opdateret og tinglyst skødet, når en bolig skifter hænder, uanset om der er tale om en overdragelse internt i familien (for eksempel i forbindelse med et dødsfald, en fraflytning eller et forældre køb), om en regulær bolighandel med køber og sælger, eller en skilsmisse eller samlivs ophør, hvor den ene part skal stå som ene ejer på en bolig, som før var del af det fælles bo.

Hvorfor bør jeg få skødet opdateret, når jeg køber en bolig?

Grunden til, at det er så vigtigt at opdatere skødet, er, at dit skøde er den eneste offentligt tilgængelige og officielle dokumentation for, at du ejer din bolig. Så snart skødet er underskrevet af køber og sælger (eller af overtager og overdrager), bliver skødet optaget i det offentligt tilgængelige register kaldet Tingbogen. Dette sker ved en proces, som kaldes tinglysning af skøde – og her vitterliggøres boligens ejerforhold over for offentligheden.

Hvis du ikke sørger for at få opdateret dit skøde, så snart du har fået overdraget din nye bolig, vil det således stadig være sælger, som står opført som ejer af boligen. Dette betyder, at han eller hun kan optage lån i huset eller i lejligheden, og måske endda sælge den én gang til. Hverken långiveren, ejendomsmægleren eller potentielle købere har en chance for at vide, at der er tale om svindel, hvis skødet ikke er opdateret.

Få hjælp til dit skøde hos din boligadvokat – find ham eller hende på eboligadvokat.dk

More articles