Hvad er en ægtepagt?

30 January 2020 Astrid Pedersen
Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en skriftlig kontrakt indgået af et par forud for vielsen til ægteskab. Med en ægtepagt er det muligt for begge parter at styre de juridiske rettigheder, de opnår gennem ægteskabet. Samtidig kan parterne vælge hvad der skal ske med eksempelvis formuen eller ægteskabets aktiver den dag den ene ægtefælle dør, eller i tilfælde af skilsmisse.

Særeje – en mulighed i ægtepagten

En af mulighederne for at ændre i standard forholdene ved ægteskab er oprettelse af særeje i ægtepagten. I ægtepagten kan de specificeres, hvilke aktiver eller dele af formuen, som ikke skal indgå i fælleseje (også kendt som delingsformue eller formue fællesskab). En ægtepagt om særeje kan man indgå, hvis der er meget store forskelle på parternes formuer, og den formuende part ikke ønsker den anden part begunstiget i tilfælde af død eller skilsmisse.

Der findes to forskellige former for særeje, nemlig fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Hvis du og din partner indgår aftale om fuldstændigt særeje i ægtepagten, vil jeres respektive ejendele som specificeret i aftalen være særeje ved både skilsmisse og død. Dog vil den efterlevende ægtefælle stadig have ret til en vis arv. På den måde tilgodeses de øvrige arvinger. De fleste mennesker, som vælger fuldstændigt særeje, gør det som oftest hvis der er tale om en sammenbragt familie, og man ønsker at tilgodese eventuelle særbørn, eller hvis den ene ægtefælde er dybt forgældet, og den anden ikke ønsker at arven skal tilfalde hans eller hendes kreditorer.

Hvis du og din kommende ægtefælle ønsker at oprette en ægtepagt, og gerne vil have indført en aftale om fuldstændigt særeje eller skilsmisse særeje, bør I konsultere en juridisk instans, som kan vejlede jer og sørge for at alle papirer er korrekt udfyldt og tinglyst efter bogen. I kan få mere information om ægtepagt og særeje på dokument24.dk

More articles