Hvilket formål tjener et skøde?

30 July 2019 Astrid Pedersen

editorial

Dit skøde er den officielle dokumentation på, at du er den retmæssige ejer af et hus aller af en lejlighed. Skødet er samtidig – som det eneste dokument i forbindelse med dit boligkøb – offentligt tilgængeligt.

Det vil sige, at et skøde er tilgængeligt for alle, som ønsker at undersøge en boligs ejerforhold. Dette er en væsentlig detalje – for hvor din købsaftale udelukkende har til formål at tjene som en kontraktlig binding mellem dig selv som køber og forrige ejer som sælger, vil et skøde gøre det vitterligt over for den brede offentlighed, at du ejer den pågældende bolig i følge denne aftale.

Hvad står der i et skøde?

Et skøde indeholder sjældent nær så mange oplysninger som en købsaftale. Typisk vil der udelukkende stå opført information så som stamdata på køber og sælger, dato for overdragelse af boligen, boligens adresse, købsprisen på boligen samt metoden for finansiering af denne.

Dette er fuldt tilstrækkeligt, når det handler om at dokumentere en boligs ejerforhold. Med disse oplysninger er du, såfremt skødet er opstillet og udfærdiget efter gældende regulativer og dertil tinglyst på reglementeret vis, sikret, at boligen over for offentligheden fremgår som værende din ejendom. Hvis sælger stadig stod opført som ejer, ville han eller hun kunne drage uretmæssig fordel heraf – for eksempel optage lån med sikkerhed i boligen, eller sælge denne til en intetanende køber.

Hvad er en tinglysning?

Tinglysningen er betegnelsen for den procedure, ved hvilken dit skøde optages i Tingbogen. Tingbogen er et offentligt tilgængeligt register, som findes online i digital form, hvor der før i tiden var tale om en fysisk bog. Før et skøde kan optages i Tingbogen, skal det opfylde særlige krav til opstilling og indhold.

Hvis du vil være helt sikker på, at dit skøde er gyldigt og retvisende, kan du få hjælp til udfærdigelse af skøde hos en skøde boligadvokat. Læs mere på eboligadvokat.dk

More articles