Kan man sammenligne to gulvafslibninger i Svendborg?

28 March 2019 Anders Lundtang Hansen

editorial

Ved at tage afsæt i “hovedstaden” ved det fynske ø-hav kan man finde det relevant at spørge, om det kan lade sig gøre at sammenligne to gulvafslibninger i Svendborg på Fyn?

Man kan svare med et spørgsmål i form af: Det afhænger af, hvad intentionen er med denne sammenligning af gulvafslibninger.

For selvfølgelig kan man godt rent objektivt sammenligne to gulvafslibninger og se, hvad der er af ligheder og forskelle, hvis man for eksempel har at gøre med to forskellige boliger, hvori der er foretaget gulvafslibninger.

Men hvis sammenligningen sker for, at man vil se på én gulvafslibning og se, om den stemmer direkte overens med den, man kan finde et andet sted, så vil vi mene, at man i den forbindelse bliver skuffet.

Ikke to gulvafslibninger er ens, så to resultater vil heller ikke ligne hinanden. Der er mange parametre, der spiller ind på resultatet af en gulvafslibning. Dette omhandler blandt andet træets alder, svækkelse, beskadigelse og lignende.

Alle disse ting skal de professionelle gulvafslibere have in mente, når de udregner, hvad der skal bruges af værktøj, mandskab og tid på en specifik opgave.

Dette vil ofte også give sig udslag i prisen, da man ofte får et skræddersyet tilbud på, hvad ens gulvafslibning kommer til at koste.

Selvfølgelig kan man se på tidligere lignende eksempler og både se, hvordan resultatet nogenlunde kommer til at tage sig ud efterfølgende, men man kan på den måde også få et prisoverslag over, hvad det slutteligt vil komme til at koste nogenlunde, så man kan budgettere derefter som kunde.

Men at kigge hos naboen med sin gulvafslibning i Svendborg og tro, at man ender med samme resultat, det skal man ikke regne med.

Den slags skal man snakke med gulvafsliberen om, så man kan nå fælles fodslag med, hvad man forventer med gulvafslibningen kontra, hvad der kan lade sig gøre.

More articles