Lad din boligadvokat om udfærdigelse af nyt skøde

26 July 2019 Astrid Pedersen

editorial

Skødet er et af de mest centrale dokumenter, når det handler om boligkøb. Læs mere om, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på opdatering af skødet.

Er skøde og købsaftale det samme?

Et skøde og en købsaftale har flere ting til fælles – blandt andet en delmængde af de data, som forefindes i begge dokumenter. Men hvor købsaftalen er en kontrakt mellem dig som køber og forrige ejer som sælger, er skødet et offentligt dokument, som stadfæster det retmæssige ejerskab over lejligheden.

Derfor er der kun en begrænset mængde information til stede i et skøde – og slet ikke så mange oplysninger som i en købsaftale. I et skøde figurerer således kun stamdata på køber og sælger – navn, adresse, eventuelt telefonnummer – samt dato for overdragelse af boligen, boligens salgspris og eventuel finansierings metode.

Skødet – din dokumentation på ejerforholdet

Et skøde vil altid ligge tilgængeligt for offentligheden i et register, som kaldes Tingboge. I gamle dage var Tingbogen en fysisk bog, som lå på et offentligt kontor, og indeholdt skøder for ejendomme i amtet eller kommunen. I dag er Tingbogen blevet digitaliseret, og foreligger således i elektronisk form på internettet.

Alle med NemID har adgang til Tingbogen, og kan således slå en bolig op for at finde ud af hvem der ejer den. Hvis du ikke sørger for, at skødet er opdateret, vil det altså være forrige ejer som står som ejer af boligen. Og dette kan give problemer – forrige ejer kan optage lån i boligen, eller måske videresælge den og score fortjenesten.

Få hjælp til skødeskrivning – kontakt en boligadvokat

Hvis du vil være helt sikker på, at dit skøde er 100% i orden og tinglyst efter reglerne, kan du få din boligadvokat til at hjælpe dig med at udfærdige skødet og forestå selve tinglysningen. Det behøver ikke at være særligt dyrt at overlade opgaven med tinglysning af skøde til en boligadvokat – læs mere på eboligadvokat.dk

More articles