Alt om dit skøde

28 July 2019 Astrid Pedersen

editorial

Et skøde er det dokument, med hvilket ejendomsretten til en fast ejendom overdrages fra sælger til køber. Hvor købsaftalen er en egentlig kontrakt, indgået mellem nuværende og forrige ejer af et hus eller af en lejlighed, er skødet det dokument, der over for offentligheden stadfæster dette ejerskifte. Skødet indeholder ikke nær så megen information som købsaftalen – kun de allervigtigste data så som oplysninger om ejendommens beliggenhed, stamdata på køber og sælger, overtagelsesdag og købesum.

Hvad er et betinget skøde?

Et betinget skøde er et skøde, som ikke er udfærdiget endeligt, fordi der er betingelser i købsaftalen, som endnu ikke er opfyldt. Hvis eksempelvis køber endnu ikke har betalt hele købesummen, vil skødet oprettes som betinget som en slags midlertidig foranstaltning, indtil betingelsen er opfyldt, og skødet kan tinglyses som endeligt.

Hvad er tinglysning?

Når et skøde skal optages i den offentlig tilgængelige Tingbog, som er et online register, sker dette ved en proces, som kaldes for tinglysning. Når et skøde er opdateret med nye ejers oplysninger og tinglyst, vil det over for offentligheden være vitterligt, hvem den retmæssige ejer af huset eller af lejligheden er.

Dette betyder i praktisk, at den nye ejer er sikret imod svindel fra forrige ejers side. Forrige ejer vil ikke længere kunne optage lån med sikkerhed i huset eller i lejligheden, og ejheller sælge boligen til anden side. Långivere, ejendomsmæglere og potentielle købere har nemlig mulighed for at tjekke boligens ejerforhold i Tingbogen efter tingslysning af skødet.

Hvem kan hjælpe mig med at få skødet på plads?

Det er altid en god idé at få professionel hjælp fra en boligadvokat, når skødet skal opdateres, udfærdiges og tinglyses. Så er du sikker på, at proceduren foregår korrekt og efter bogen. Du kan finde dygtige, veluddannede boligadvokater, som står parat til at hjælpe dig med dit skøde, på https://eboligadvokat.dk/skoede/ 

More articles