Kloakspuling er en service som udbydes i forbindelse med slamsugning. De fleste moderne maskiner til slamsugning betjener sig både af sug og spul når klak rør, sivebrønde, bundfældnings tanke og lignende skal renses. Med kloakspuling får du den mest effektive rensning af kloak systemer og brønde – og du kan være sikker på at slamsugningen kommer helt i bund. Hvordan fungerer kloakspuling? Når en kloak eller en brønd skal renses for opslæmmet skidt, grus, fedt og hvad der ellers kan ophobe ...