Hvad er kloakspuling?

28 June 2021 Astrid Pedersen

Kloakspuling er en service som udbydes i forbindelse med slamsugning. De fleste moderne maskiner til slamsugning betjener sig både af sug og spul når klak rør, sivebrønde, bundfældnings tanke og lignende skal renses. Med kloakspuling får du den mest effektive rensning af kloak systemer og brønde – og du kan være sikker på at slamsugningen kommer helt i bund.

Hvordan fungerer kloakspuling?

Når en kloak eller en brønd skal renses for opslæmmet skidt, grus, fedt og hvad der ellers kan ophobe sig deri er det som regel ikke tilstrækkeligt med en ren slamsugning. Derfor vil en effektiv slamsugning også betjene sig af højtryksspuling.

Kloakspuling fungerer derved at der på selve slamsuger slangen er monteret dyser som spuler væggene i røret. På den måde løsnes skidt og slagger samtidig med at trykket fører slangen dybt ind i systemerne.

Når slagen hives bagud vil trykket fra vandet øges og de sidste rester af slam på effektiv vis løsnines fra rørets sider. Og så vil kloakken være grundigt renset for alt hvad der kan stoppe den til.

Hvem kan tilbyde slamsugning med kloakspuling i Frederikssund?

Har du brug for hjælp til rensning af kloak, sivebrønd, fedtudskiller eller lignede, og er du bosiddende i Frederikssund, Kulhuse, Jægerspris eller nærmeste omeg? Så kan du altid kontakte Tj Kloak Service ApS. Tj Kloak Service ApS har mange års erfaring med såvel almen kloak service som med slamsugning og spuling af kloakker af alle typer.

Når du vælger Tj Kloak Service ApS som din autoriserede kloakmester i Jægerspris er du garanteret et stykke grundigt og vel udført kloakarbejde. Du kan være sikker på at Tj Kloak Service ApS renser din kloak helt i bund – og at de dygtige folk hurtigt vil opdage eventuelle fejl på kloakken i den anledning.

Du kan læse mere, og kontakte Tj Kloak Service ApS direkte, på hjemmesiden https://www.tjkloakservice.dk/slamsugningspuling.

More articles