Hvad er forskellen på en købsaftale og et skøde?

29 July 2019 Astrid Pedersen

editorial

Hvor købsaftalen er selve aftale grundlaget for handelen, og der med bolighandlens vigtigste dokument, er skødet selve stadfæstelsen af boligens ejerforhold. I købsaftalen vil det typisk fremgå, hvem der handler, vilkårene for handelen, hvad der handles med samt købspris, overtagelsesdato, eventuelt medfølgende inventar og andre særlige vilkår.

I skødet, som er betegnelsen for det eneste offentligt tilgængelige dokument i forbindelse med bolighandel, vil typisk kun indeholde oplysninger så som stamdata på parterne, adresse på ejendommen, dato for overtagelse, købesummen og købesummens finansiering.

Et skøde skal opfylde visse opstillingsmæssige krav, som stilles i Tinglysningsloven og den tilhørende Tinglysnings-bekendtgørelse. Derfor er det en god idé at få en professionel boligadvokat til at udfærdige eller opdatere skødet med de korrekte oplysninger, og samtidig forestå selve tinglysnings proceduren.

Hvorfor er det vigtigt at opdatere skødet?

Selv om skødet således indeholder færre oplysninger end selve købsaftalen, er det stadig et dokument af signifikant betydning. Skødet er nemlig offentligt tilgængeligt i Tingbogen, som er et elektronisk register. Tingbogen kan tilgås af alle, som søger oplysninger vedrørende ejerforholdet på en bolig.

Det kan for eksempel være ejendomsmæglere eller penge- og realkredit institutter. Hvis forrige ejer står opført som den retmæssige ejer af boligen på skødet i Tingbogen, kan han eller hun udnytte dette til for eksempel at optage lån med sikkerhed i boligen – eller måske endda sælge boligen til anden side.

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er betegnelsen for den proces, efter hvilken et skøde optages i den offentligt tilgængelige Tingbog. I gamle dage var der tale om en fysisk bog, som lå tilgængeligt på kommunekontoret. Nu om stunder er Tingbogen flyttet online, og alt foregår digitalt. Derfor har alle interesserede også adgang til at slå op i Tingbogen, hvem der ejer en bolig.

Du kan få hjælp til tinglysning af skødet hos en dygtig boligadvokat – læs mere på eboligadvokat.dk

More articles