Få styr på dit skøde, når du køber bolig

26 July 2019 Astrid Pedersen

editorial

Når du står for at skulle afslutte et boligkøb, og således er klar til at sætte din underskrift på købsaftalen, bør du huske skødet. Måske har du ikke overvejet, at skødet skal opdateres og tinglyses på ny – men dette er faktisk en mindst lige så vigtig del af dit boligkøb som at underskrive slutsedlen og få udleveret nøglerne til dit nye hjem.

Hvad er et skøde – og hvorfor er det vigtigt?

Et skøde er et dokument, som indeholder de mest essentielle oplysninger om en boligs ejerforhold. I skødet står der som regel langt færre oplysninger opført end der gør i købsaftalen. Et skøde behøver ikke at indeholde anden information end de korrekte stamdata på den retmæssige ejer af boligen, navn på forrige ejer, dato for overtagelse, købsprisen samt eventuelt finansierings metoden.

Det, der gør skødet så vigtigt, er dets status som eneste offentligt tilgængelige dokumentation på boligens ejerforhold. Skødet bliver nemlig, efter opdatering og underskrift ved køber og sælger, optaget i Tingbogen ved en procedure, som kaldes tinglysning. Tingbogen var i gamle dage en fysisk bog, som indeholdt oplysninger om alle boligers ejerforhold, og som lå offentligt tilgængelig på et kommunalt kontor.

I dag er Tingbogen digitaliseret, og således tilgængelig online for alle borgere med et NemID. På den måde kan ejendomsmæglere, långivere og andre sikre sig, at det er den retmæssige ejer af boligen, som forsøger at optage lån i – eller sælge – denne. Hvis det således er den forrige ejer, som stadig står opført på skødet, kan han eller hun bruge det til sin fordel – og så er det dig, der er i problemer.

Få hjælp til udfærdigelse og tinglysning af dit skøde hos en dygtig skøde boligadvokat

Opdatering og tinglysning af skøde er standard i den pakke, en boligadvokat typisk vil tilbyde i forbindelse med boligkøb. Læs mere på eboligadvokat.dk

More articles